בוליגו קפיטל בע"מ

קשרי משקיעים

סימול:

שער אחרון:

(אג׳)

שינוי:

עדכון אחרון:

בשעה:

בוליגו קפיטל היא חברת השקעות נדל"ן בארה"ב (GP), הנסחרת בבורסה הישראלית. בוליגו שולטת בכל שרשרת הערך ומשקיעה בייזום והשבחת פרויקטים של מקבצי מולטיפמילי, מרכזי לוגיסטיקה ותעשייה, בתי אבות ומרכזים מסחריים. לבוליגו משרדים בישראל וארה"ב, והיא מגייסת את ההון לפיתוח הפרויקטים שלה ממשקיעים כשירים וחברות פמילי אופיס בישראל ובעולם.

כנס משקיעי בוליגו

דצמבר 2021

מצגת משקיעים אחרונה

תקופתי ושנתי 2021

דוח כספי אחרון

תקופתי ושנתי 2021

החל משנת 2012 בוליגו פועלת לרכישה, הקמה,
השבחה וניהול של נכסי נדל"ן בארה"ב עבור משקיעה.

שולטת על כל שרשרת הערך – איתור הנכס, מימון, תכנון, ייזום, השבחה, ניהול הנכס באופן שוטף ומימושו.

שיתוף פעולה ארוך טווח עם שותפים מקומיים איתנים בכל תחום פעילות המובילים איתה את העסקאות כ-Co-GP.

GP סחיר – חברה ציבורית החל
מספטמבר 2021.

יכולת ייזום נכסים והשבחה אשר מקנה לחברה גמישות ותמרון בשוק הנדל"ן המתפתח.

יכולת גיוס כספים מוכחת לאור מוניטין טוב וגבוה בקרב המשקיעים.

נגישות לעסקאות לא פומביות עם תהליך חיתום מוקפד.

היקף הפעילות בארה״ב

רכישות

מספר נכסים

0

היקף עסקאות

כ- 1 $

מיליארד

כספי משקיעים

1 $

מיליארד

מימושים

נכסים שמומשו

1

היקף מימושים

כ- 1 $

מיליארד

מכפיל הון ממוצע

כ-x 1

למשקיעי בוליגו

IRR ממוצע

% 1

למשקיעי בוליגו

* ממועד הקמת החברה ועד ליום 23.3.2022
* בגין עסקאות העבר שמומשו על ידי החברה, דמי ההצלחה (Promote) שקיבלה החברה היו בממוצע כ-%1.12 מסך ההון המושקע בעסקה. הממוצע האמור גבוה משמעותית מהתוכנית העסקית של החברה בבואה להשקיע בנכסים חדשים. לחישוב IRR ראו הערת שוליים 2 בפרק א' לדוחות השנתיים לשנת 2021 של החברה.
* במקרים בהם החברה משקיעה לצד שותף מקומי חלק החברה הינו לרוב %50 מהעמלות הנ"ל, למעט עמלה אדמיניסטרטיבית. לפרטים נוספים ראה סעיף 5.7 לפרק א' בדוח השנתי 2021

דיווחים

22/05/2022

כתבות מהתקשורת

27/03/2022

בוליגו קפיטל מוכרת את הפרויקט בטנסי ארצות הברית, מה התשואה הצפויה לה?

23/03/2022

בוליגו קפיטל – ההכנסות ב-2021 קפצו פי-3

02/03/2022

בוליגו קפיטל רוכשת נכסים מסחריים בכ-75 מיליון דולר