בוליגו קפיטל בע"מ

קשרי משקיעים

סימול:

בלגו

שער אחרון:

922.00

(אג׳)

שינוי:

-27.70

(אג׳)

-2.92%

עדכון אחרון:

29-01-2023 15:32

בוליגו קפיטל היא חברת השקעות נדל"ן בארה"ב (GP), הנסחרת בבורסה הישראלית. בוליגו שולטת בכל שרשרת הערך ומשקיעה בייזום והשבחת פרויקטים של מקבצי מולטיפמילי, מרכזי לוגיסטיקה ותעשייה, בתי אבות ומרכזים מסחריים. לבוליגו משרדים בישראל וארה"ב, והיא מגייסת את ההון לפיתוח הפרויקטים שלה ממשקיעים כשירים וחברות פמילי אופיס בישראל ובעולם.

* שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות התקופתיים/הרבעוניים האחרונים בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

החל משנת 2012 בוליגו פועלת לרכישה, הקמה,
השבחה וניהול של נכסי נדל”ן בארה”ב עבור משקיעה.

שולטת על כל שרשרת הערך – איתור הנכס, מימון, תכנון, ייזום, השבחה, ניהול הנכס באופן שוטף ומימושו.

שיתוף פעולה ארוך טווח עם שותפים מקומיים איתנים בכל תחום פעילות המובילים איתה את העסקאות כ-Co-GP.

GP סחיר – חברה ציבורית החל
מספטמבר 2021.

יכולת ייזום נכסים והשבחה אשר מקנה לחברה גמישות ותמרון בשוק הנדל”ן המתפתח.

יכולת גיוס כספים מוכחת לאור מוניטין טוב וגבוה בקרב המשקיעים.

נגישות לעסקאות לא פומביות עם תהליך חיתום מוקפד.

היקף הפעילות בארה״ב

רכישות

מספר נכסים

0

היקף עסקאות

כ- 1 $

מיליארד

כספי משקיעים

1 $

מיליארד

מימושים

נכסים שמומשו

1

היקף מימושים

כ- 1 $

מיליארד

מכפיל הון ממוצע

כ-x 1

למשקיעי בוליגו

IRR ממוצע

% 1

למשקיעי בוליגו

* ממועד הקמת החברה ועד ליום 21.08.2022
*מספר הנכסים שנמכרו כולל גם נכסים אשר היו חלק מפורטפוליו אשר טרם נמכר במלואו ולא נספר כעסקה שמומשה.
* חושב על פי ממוצע משוקלל (המביא בחשבון את ההון אשר משקיעי החברה השקיעו בפרויקט). כמו-כן בחישוב נלקח בחשבון פרויקט ( DEVOE ראו סעיף 8.8 לפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי לשנת 2021) לפי 52.3% - IRR ההון עצמי בעסקה זו היה כ-2.6 מ' דולר.

דיווחים

11/01/2023

כתבות מהתקשורת

01/06/2022

בוליגו תכיר בדמי הצלחה של 2.7 מיליון דולר ומשקיעה במקבצי דיור

25/05/2022

יעד ההשקעה החם בארה”ב הוא זה שלא חשבתם עליו

17/05/2022

בוליגו קפיטל: תשקיע עד 4 מיליון דולר כחלק מרכישת נכס בארה”ב

הרשמה להתראות מייל